Versie 0.2 Disclaimer
P.M. de Wit en F. de Wit (Kamer van Koophandel: 71985808), hierna te noemen VOF Zeilschool Aalsmeer, verleent jou hierbij toegang tot zeilschoolaalsmeer.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Zeilschool Aalsmeer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op zeilschoolaalsmeer.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Zeilschool Aalsmeer of boeking via ons aanmeldingsformulier via deze website.

Beperkte aansprakelijkheid
Zeilschool Aalsmeer spant zich in om de inhoud van zeilschoolaalsmeer.nl zo vaak als mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op zeilschoolaalsmeer.nl aangeboden informatie en dienstverlening worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie en dienstverlening kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zeilschool Aalsmeer. In het bijzonder zijn alle prijzen op zeilschoolaalsmeer.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op zeilschoolaalsmeer.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zeilschool Aalsmeer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zeilschool Aalsmeer. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zeilschool Aalsmeer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.